Nghiên cứu sinh Đỗ Văn Nguyên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  8/25/2020 4:06:18 PM


NCS Đỗ Văn Nguyên bảo vệ luận án tiến sĩ

Sáng 08/08/2019 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Đỗ Văn Nguyên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Côn trùng học, mã số 942 01 06. Với đề tài " Nghiên cu phân bố, tp tính, đ nhạy cảm vi hóa chất diệt côn trùng của muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus ti tnh Bình Định và Gia Lai (2016-2018)

Tên đề tài luận án" Nghiên cu phân bố, tp tính, đ nhạy cảm vi hóa chất diệt côn trùng của muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus ti tnh Bình Định và Gia Lai (2016-2018).

Chuyên ngành:                    Côn trùng học

Mã số:                                   942 01 06

Nghiên cứu sinh:                 Đỗ Văn Nguyên

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

          1.     TS. Nguyễn Xuân Quang             2. TS. Huỳnh Hồng Quang

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Mục tiêuđối tượng, địa điểm nghiên cứu:

1. Xác định sự phân bố, tập tính và tỷ lệ nhiễm virus Dengue của muỗi Aedes aegyptiAedes albopictus tại các điểm nghiên cứu tỉnh Bình Định và Gia Lai (2016-2018).

2. Đánh  g độ nhạy cảm với một số hóa chất diệt côn trùng, đột biến gen kdr của muỗi Aedes aegypti Aedes albopictus tại các điểm nghiên cứu.

Kết luận, tính mới của luận án

- Đề tài cung cp những dn liu khoa học, có giá trị về phân bố, t l hai qun thể muỗi Ae. aegypti Ae. albopictus tại c sinh cnh tnh Bình Định và Gia Lai.

- Cung cấp chi tiết về sự biến động chỉ số BI và CS cũng như tập tính trú đu trong và ngoài nhà, g thể trú đu các loi DCCN có bọ gy ca muỗi truyn bnh SXHD theo từng sinh cảnh. Phát hiện muỗi đu trên tường vách ti sinh cảnh thành thị (Bình Định Gia Lai) và sinh cnh nông thôn 1 (Gia Lai).

- Ln đu ghi nhận muỗi Ae. aegypti nhiễm virus Dengue tại tnh Bình Định và Gia Lai.

- Xác định được mức độ nhy cm của Ae. aegypti Ae. albopictus tại c sinh cảnh của tnh Bình Định Gia Lai. Ngoài ra, đây cũng lần đu ghi nhn hai đột biến L982W và V1016G liên quan đến kháng hóa cht diệt của trùng ca muỗi Ae. aegypti tại c sinh cnh khác nhau ở tnh Bình Định và Gia Lai.


NCS Đỗ Văn Nguyên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ
 

Thống kê truy cập

Đang online: 50

Số lượt truy cập: 21,447,150