Nghiên cứu sinh Ngô Kim Khuê bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  8/6/2020 3:10:34 PM

 

Sáng 29/07/2019 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Ngô Kim Khuê đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Côn trùng học, mã số 942 01 06. Với đề tài "Thành phần loài, phân bố, đặc điểm sinh thái và sự nhạy cảm của véc tơ sốt rét với các hóa chất đang sử dụng trong phòng chống sốt rét ở miền Trung – Tây Nguyên (2014-2017)”

Tên đề tài luận án" Thành phần loài, phân bố, đặc điểm sinh thái và sự nhạy cảm của véc tơ sốt rét với các hóa chất đang sử dụng trong phòng chống sốt rét ở miền Trung – Tây Nguyên (2014-2017)”.

Chuyên ngành:                    Côn trùng học

Mã số:                                   942 01 06

Nghiên cứu sinh:                 Ngô Kim Khuê

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

          1.     PGS. TS. Nguyễn Văn Chương             2. TS. Nguyễn Xuân Quang

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Mục tiêuđối tượng, địa điểm nghiên cứu:

1. Xác định thành phn loài Anopheles, phân bố, sinh học, sinh thái và vai trò truyn bnh của các véc tơ sốt rét khu vực min Trung-Tây Nguyên 2014-2017.

2. Đánh  g sự  nhy cm  của véc tơ  sốt  rét  với  lambda  - cyhalothrin và alpha-cypermethrin ti các điểm nghiên cu

Kết luận, tính mới của luận án

            Đã xác định thành phần loài muỗi Anopheles, chỉ ra vai trò của các véc tơ truyền bệnh sốt rét; cung cấp một số dẫn liệu về sinh thái học và tập tính của các loài véc tơ sốt rét ở miền Trung – Tây nguyên giai đoạn hiện nay.

            Đã đánh giá tình hình véc tơ sốt rét tại khu vực nhà rẫy, nơi có nguy cơ lan truyền sốt rét cao tại một số trọng điểm sốt rét hiện nay ở miền Trung – Tây nguyên như: K rông Pa, Gia Lai và Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.

Thống kê truy cập

Đang online: 614

Số lượt truy cập: 21,447,021