Nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Liên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ   4/23/2020 2:22:42 PM

Sáng 10/07/2019 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Liên đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Ký sinh trùng Y học, mã số 62.72.01.16. Với đề tài " Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật chế tạo bộ sinh phẩm nested-PCR chẩn đoán nhiễm nấm Cryptococcus  neoformans trong dch não ty

Tên đề tài luận án" Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật chế tạo bộ sinh phẩm nested-PCR chẩn đoán nhiễm nấm Cryptococcus  neoformans trong dch não ty.

Chuyên ngành:                    Ký sinh trùng Y học

Mã số:                                   62  72  01  16

Nghiên cứu sinh:                 Trần Thị Quỳnh Liên

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

          1.     PGS. TS. Cao Trường Sinh             2. PGS. TS. Nguyễn Thị Hương Bình

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Mục tiêuđối tượng, địa điểm nghiên cứu:

1. Xây dựng được quy trình k thuật chế tạo bộ sinh phm nested-PCR

chn đoán nhiễm nm C.neoformans trong dch não ty.

2. Đánh g độ nhy, độ đc hiệu và độ ổn định của bộ sinh phm được tạo ra trong chn đoán nhiễm nm C.neoformans trong dịch não ty.

- 01 chủng nm C. neoformans chun mã s ATCC® 90113

- 51 chủng nm C. neoformans được phân lp t dch não ty Bnh vin Quân y 103, Bnh vin Bnh Nhit đới Trung ương, Bnh vin Ch ry và Bnh vin Phm Ngọc Thch

- 30 mu DNT ca bnh nhân có biu hin VMN nhưng không nhim nm C. neoformans

- 120 mẫu dịch não ty của bnh nhân có triu chứng lâm VMN thu thập ở Bệnh viện Quân y 103 Bnh vin Phm Ngc Thch.

Kết luận, tính mới của luận án

1. Ý nghĩa khoa học ca luận án
Đ tài đã áp dng các phương pháp nghiên cu có nh khoa hc chun mc hin đang áp dng rng i ti Vit Nam và Thế gii như: Hoàn thin được quy trình chế tạo bộ sinh phm nested-PCR định loài nm C. neoformans trong dịch não ty của người Vit Nam;Tn cơ sở áp dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu truyn thống và hiện đi, phù hợp, bố trí thí nghiệm, tính toán thống kê một ch khoa học nên các kết quả của để tài có g trị độ tin cy cao.  Đây nghiên cứu đu tiên nghiên cứu xây dng bộ sinh phm chn đoán nm C. neoformans trên dịch não ty bng phương pháp nested-PCR Vit Nam. Nghiên cứu đã xây dng được quy trình k thuật chế tạo bộ sinh phm nested-PCR dựa trên sự kết hợp mới gia 2 bộ mồi ITS1, ITS4 và CN4, CN5.

2. Ý nghĩa  thực tin ca luận án

Kết quả ca đề tài đã bước đu khng định việc các cơ sở nghiên cứu khoa học ca Vit Nam có thể sn xut được c bộ sinh phm chn đoán có độ nhy, độ đc hiệu, ngưỡng phát hiện tương đương với c nghiên cứu tương tự trên thế giới.

B sinh phm đã đưc đánh giá đ nhy, đ đc hiu nh n đnh ti phòng thí nghim và ti thc đa hp (02 bnh vin) đm bo nh chính xác và kh năng áp dụng trên din rng hơn ca b sinh phm. Là cơ sở để tiếp tục trin khai, sn xut, ứng dụng bộ sinh phm trong chn đoán nhiễm nm C. neoformans tại các đơn vị xét nghim chn đoán lâm sàng, cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh, chính xác từ đó đề xut phương án điều trị sớm, hiệu quả phù hợp. Qua đề tài này, các n bộ nghiên cứu có th tiếp tục mở rộng xây dựng các bộ sinh phm chn đoán với c đối tượng nghiên cứu khác da trên kỹ thuật sinh học phân tử.

Thống kê truy cập

Đang online: 1739

Số lượt truy cập: 15,726,024