Nghiên cứu sinh Mai Anh Lợi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  3/26/2020 9:48:48 AM


NCS Mai Anh Lợi bảo vệ luận án tiến sĩ

Sáng 19/02/2019 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Mai Anh Lợi đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Ký sinh trùng Y học, mã số 62.72.01.16. Với đề tài "Nghiên cứu một số đặc điểm nhiễm và thành phần loài nấm miệng ở bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Quân Y 103 và Bệnh viện Thống Nhất (2015-2017)”

Tên đề tài luận ánNghiên cứu một số đặc điểm nhiễm và thành phần loài nấm miệng ở bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Quân Y 103 và Bệnh viện Thống Nhất (2015-2017).

Chuyên ngành:                    Ký sinh trùng Y học

Mã số:                                   62  72  01  16

Nghiên cứu sinh:                 Mai Anh Lợi

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1.     PGS. TS. Lê Thành Đồng             2. PGS. TS. Nguyễn Khắc Lực

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

Mục tiêuđối tượng, địa điểm nghiên cứu:

-      Mô tả một số đặc điểm nhiễm nấm miệng ở bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Thống Nhất (2015-2017).

-        Xác định thành phần loài nấm miệng ở bệnh nhân ung thư tại địa điểm nghiên cứu.

-       Bộ môn Ký sinh trùng và Côn trùng – Học viện Quân y và Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TP. Hồ Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu:

-        Nghiên cứu mô tả loạt ca bệnh, tiến cứu có phân tích.

Kết luận, tính mới của luận án

      -      Nghiên cứu là một trong ít các công trình có tính hệ thống về tình trạng nhiễm nấm miệng ở bệnh nhân ung thư tại Việt Nam
-     Nghiên cứu này đã xác định được một số loài nấm mà trước đây rất ít được ghi nhận nhiễm ở người Việt Nam như: C. rugosa, C. mesorugosa, Hanseniaspora uvarum, H. opuntiae, Pichia galeiformis, Rhodorula mucilaginosa


NCS Mai Anh Lợi chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ
 

Thống kê truy cập

Đang online: 4908

Số lượt truy cập: 14,751,509