Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khóa 13 năm 2020 của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương  2/25/2020 9:29:30 AM

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khóa 13 năm 2020 của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy  định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sỹ; Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khóa 13 năm 2020; Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khoá 13 năm 2020 nh­ư sau: 

I. Các chuyên ngành, mã số và chỉ tiêu tuyển sinh  

 

TT

 

Chuyên ngành

 

Mã số

 

Chỉ tiêu

 

tuyển sinh

1

Bệnh Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới

972 01 09

05 chỉ tiêu cho 03 chuyên ngành

2

Dịch tễ học

972 01 17

3

Côn trùng học

942 01 06


II. Đối tượng, hình thức và thời gian đào tạo

1.     Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có bằng thạc sỹ hoặc thí sinh có bằng đại học đạt loại giỏi trở lên.

2.     Hình thức đào tạo: Chính quy.

3.     Thời gian đào tạo: Đối với thí sinh có bằng thạc sỹ là 3 - 4 năm; Đối với thí sinh có bằng đại học là 4 năm.

III. Điều kiện dự tuyển  

1.     Có bằng thạc sỹ hoặc bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên (Yêu cầu cụ thể về ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sỹ tại Phụ lục 1).

2.     Là tác giả ít nhất 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 36 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3.     Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có trình độ ngoại ngữ theo Quy định tại khoản 3, Điều 5 Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sỹ.

4.     Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài.  

IV. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi hồ sơ có dán bìa, mẫu bìa hồ sơ tại Phụ lục 4. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1.  Đơn đăng ký dự tuyển nghiên cứu sinh có dán ảnh 3x4 (Phụ lục 5).

2.  Lý lịch khoa học (Phụ lục 6).

            3.  Bằng tốt nghiệp đại học có chứng thực.

            4.  Bảng điểm đại học (nếu chưa có bằng thạc sỹ) có chứng thực.

5. Bằng thạc sỹ và bảng điểm thạc sỹ có chứng thực.

6. Các bằng cấp, chứng chỉ minh chứng trình độ ngoại ngữ có chứng thực (Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng nước ngoài tại Phụ lục 3)

7. Bản chụp các bài báo khoa học đã công bố (Trang bìa tạp chí, mục lục và toàn văn bài báo); các đề tài nghiên cứu khoa học nếu có (Quyết định giao đề tài, Quyết định nghiệm thu đề tài, biên bản nghiệm thu đề tài, báo cáo nghiệm thu hoặc giấy chứng nhận bản quyền tác giả).

8. Thư giới thiệu năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sỹ khoa học, tiến sỹ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (Phụ lục 7).

9. Đề cương định hướng nghiên cứu (Phụ lục 8).

10. Công văn của cơ quan có thẩm quyền đồng ý để thí sinh đăng ký dự tuyển.

11. Các minh chứng đối t­ượng ­ưu tiên theo quy định của Nhà nước (nếu có). 

Lưu ý: Thí sinh mang theo giấy tờ gốc đến đối chiếu khi nộp hồ sơ dự tuyển tại Cơ sở đào tạo.  

V. Phí dự tuyển: 200.000 đ/thí sinh.  

VI. Kế hoạch thời gian và phương thức tuyển sinh

     - Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển từ  9/3/2020 - 28/8/2020.

- Thời gian xét tuyển: Tháng 9/2020.

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển và nhập học: 01/10/2020

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

VII. Địa điểm nhận hồ sơ

Phòng 409, nhà A, Phòng Khoa học - Đào tạo, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, Số 34 - Đường Trung Văn - Phường Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội. Mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh liên hệ PGS.TS. Cao Bá Lợi, ĐT: 0912.985.490,   Email: phucloikhdt@gmail.com hoặc tại Website: nimpe.vn.

Thống kê truy cập

Đang online: 4939

Số lượt truy cập: 14,751,180