Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khóa 12 năm 2019 của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương  3/22/2019 11:57:06 AM

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khóa 12 năm 2019 của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sỹ;

Căn cứ quy mô đào tạo tối đa theo năng lực, quy mô đào tạo tiến sỹ hiện tại và số nghiên cứu sinh dự kiến tốt nghiệp năm 2019 của Cơ sở đào tạo Viện;
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ khóa 12 năm 2019. Nội dung chi tiết xem ở bản đính kèm.
Trân trọng thông báo !
 
Tải file kế hoạch tuyển NCS tại đây: Ke hoach tuyen sinh 2019

Tải file thông báo tại đây:
Thong bao tuyen sinh 2019
 
 
 

Thống kê truy cập

Đang online: 1265

Số lượt truy cập: 15,725,414