Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 11 năm 2018  4/18/2018 4:39:13 PM

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 11 năm 2018

Thực hiện Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành kèm theo TT số: 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương ban hành Thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 11 năm 2018 số: 477/TBTS-VSR ngày 13/4/2018

Tải file thông báo tuyển sinh tại đây:ThongBaoTS2018

Thống kê truy cập

Đang online: 1075

Số lượt truy cập: 13,920,243