Nghiên cứu sinh Bùi Khắc Hùng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  8/28/2018 9:33:29 AM


NCS Bùi Khắc Hùng bảo vệ luận án tiến sĩ

Sáng 17/4/2018 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Bùi Khắc Hùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Ký sinh trùng Y học, mã số 62.72.01.16. Với đề tài "Nghiên cứu thực trạng, một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học người Ê đê tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lawk và hiệu quả can thiệp”

Tên đề tài luận ánNghiên cứu thực trạng, một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học người Ê đê tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lawk và hiệu quả can thiệp.

Chuyên ngành:                    Ký sinh trùng Y học

Mã số:                                   62  72  01  16

Nghiên cứu sinh:                 Bùi Khắc Hùng

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1.     PGS. TS. Cao Trường Sinh             2. GS. TS. Nguyễn Văn Đề

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

 Mục tiêu, đối tượng, địa điểm nghiên cứu:

-         Đánh giá thực trạng và yếu tố liên quan đến nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học người Ê đê tại 4 xã huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lawk 2015.

-         Xác định thành phần loài giun móc/mỏ bằng kỹ thuật hình thái học và sinh học phân tử.

-         Đánh giá hiệu quả can thiệp bằng điều trị albendazol phối hợp giáo dục truyền thông (2015-2016).

-         Đối tượng: học sinh tiểu học người Ê đê tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đăk Lăk

Phương pháp nghiên cứu:

-         Phương pháp mô tả cắt ngang

-         Phương pháp can thiệp cộng đồng có đối chứng

 
NCS Bùi Khắc Hùng chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

Thống kê truy cập

Đang online: 304

Số lượt truy cập: 15,990,128