Nghiên cứu sinh Trần Thị Kiều Anh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ  8/24/2018 10:56:05 AM


NCS Trần Thị Kiều Anh bảo vệ luận án tiến sĩ

Sáng 9/3/2017 tại Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương, nghiên cứu sinh Trần Thị Kiều Anh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện chuyên ngành Ký sinh trùng Y học, mã số 62.72.01.16. Với đề tài "Thực trạng nhiễm giun móc/mỏ, thiếu máu, thiếu kẽm huyết thanh ở phụ nữ có thai ảnh hưởng đến phát triển chiều cao, cân nặng của trẻ sơ sinh và hiệu quả can thiệp tại Diễn Châu Nghệ An (2015-2015)”

Tên đề tài luận ánThực trạng nhiễm giun móc/mỏ, thiếu máu, thiếu kẽm huyết thanh ở phụ nữ có thai ảnh hưởng đến phát triển chiều cao, cân nặng của trẻ sơ sinh và hiệu quả can thiệp tại Diễn Châu Nghệ An (2015-2015).

Chuyên ngành:                    Ký sinh trùng Y học

Mã số:                                   62  72  01  16

Nghiên cứu sinh:                 Trần Thị Kiều Anh

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

1.     PGS. TS. Trần Thanh Dương             2. PGS. TS. Lê Thanh Hải

Cơ sở đào tạo: Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương

 Mục tiêu, đối tượng và địa điểm nghiên cứu:  

Mục tiêu, đối tượng, địa điểm nghiên cứu: Nhằm xác định thực trạng nhiễm giun móc/mỏ, thiếu máu, thiếu kẽm huyết thanh ở phụ nữ có thai ảnh hưởng đến phát triển chiều cao, cân nặng của trẻ tại thời điểm sau sinh, hiệu quả can thiệp bằng tẩy giun hoặc đặc hiệu và bổ sung sắt, kẽm cho phụ nữ trước khi có thai. Nghiên cứu được tiến hành tại 7 xã của huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An từ năm 2014-2015. Đối tượng nghiên cứu là phụ nữ mang thai dưới 3 tháng; phụ nữ độ tuổi sinh đẻ từ 17 đến 49 tuổi chưa có thai dự định có thai trong năm 2014-2015 và nhóm trẻ ngay sau sinh của các bà mẹ ở hai nhóm phụ nữ này.

Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu mô tả có phân tích và nghiên cứu can thiệp.

Kết quả và kết luận chính:

-    Thực trạng nhiễm giun móc/mỏ và thiếu máu, thiếu kẽm huyết thanh ở PNCT, chưa có thai trong độ tuổi sinh đẻ (18-49) tại Diễn Châu, Nghệ An năm 2014.

Tỷ lệ nhiễm giun móc/mỏ chung là 31,19%, chủ yếu là cường độ nhiễm nhẹ chiếm 93,89%. Tỷ lệ thiếu máu chung là 6,43%, nhóm phụ nữ có thai là 8,33% cao hơn nhóm chưa có thai 4,41%. Tỷ lệ thiếu kẽm chung là 31,90%, tỷ lệ thiếu kẽm ở nhóm phụ nữ có thai cao hơn nhóm chưa có thai, tỷ lệ thiếu kẽm ở nhóm nhiễm giun móc/mỏ cao hơn nhóm không nhiễm giun móc/mỏ.

-      Một số yếu tố liên quan giữa nhiễm giun móc/mỏ, thiếu máu, thiếu kẽm ở phụ nữ có thai, chưa có thai và các ảnh hưởng đến phát triển chiều cao cân nặng của trẻ tại thời điểm sau sinh

Đánh giá sự phát triển chiều cao, cân nặng của trẻ sơ sinh bằng can thiệp bằng đặc hiệu albendazol, bổ sung sắt, kẽm ở PN trước khi có thai.

NCS Trần Thị Kiều Anh chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng chấm luận án tiến sĩ

Thống kê truy cập

Đang online: 3463

Số lượt truy cập: 14,883,824