Một số quy định về viết Đề cương dự thi nghiên cứu sinh, chuyên đề, luận án và tóm tắt Luận án Tiến sỹ  10/7/2015 1:26:54 PM

Tài liệu dùng cho thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh tiến sỹ và học viên nghiên cứu sinh tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

Một số quy định về viết Đề cương dự thi nghiên cứu sinh,  chuyên đề, luận án và tóm tắt  Luận án Tiến sỹ.

Thống kê truy cập

Đang online: 4543

Số lượt truy cập: 12,444,389