Thông báo về việc trình bày thể thức luận án tiến sĩ theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ  7/24/2018 3:46:28 PM

Phòng Khoa học – Đào tạo thông báo đến các nghiên cứu sinh và cán bộ hướng dẫn khoa học cho nghiên cứu sinh như sau:

Thể thức trình bày luận án theo Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT và Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ ban hành kèm theo Quyết định số 1034/QĐ-VSR ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Viện trưởng Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương.

Cách trình bày câu văn, viết hoa… theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ." 


Thống kê truy cập

Đang online: 1054

Số lượt truy cập: 13,920,220