Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Y tế  11/17/2018 10:44:39 AM

Ngày 16/11/2018, Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Trưởng Đoàn đã có buổi kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Ban cán sự đảng Bộ Y tế đã tiếp và làm việc cùng Đoàn.

Về việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Bộ Y tế trong thời gian vừa qua, đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế báo cáo: Trong những năm qua, Bộ Y tế đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến, cụ thể hóa và triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/12/1998 của Bộ Chính trị, Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”. Đặc biệt, từ năm 2016, kết hợp với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ y tế làm theo lời Bác với nhiệm vụ chính trị của Ngành, các nhiệm vụ về dân chủ cơ sở, công tác dân vận đã được triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với đặc điểm, điều kiện và nhiệm vụ của từng đơn vị. Công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ dân chủ cơ sở đã tạo động lực mạnh mẽ, tạo không khí thi đua lành mạnh và động viên được sự nỗ lực vượt bậc, tinh thần trách nhiệm, phấn đấu của mỗi cá nhân, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành Y tế là bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 


Toàn cảnh Hội nghị
 

Mặc dù đã triển khai tốt và đạt được nhiều thành tích trong việc tổ chức, triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị trong Ngành Y tế, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, tồn tại, vướng mắc: Nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, việc đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác khám chữa bệnh chưa được đầy đủ, thủ tục thanh quyết toán bảo hiểm y tế còn bất cập nên còn nhiều kiến nghị, thắc mắc, phàn nàn của người bệnh và gia đình người bệnh; Việc quán triệt và triển khai Quy chế thực hiện dân chủ tại một số đơn vị chưa gắn chặt với việc cải cách hành chính, còn có hiện tượng công chức, viên chức, người lao động lợi dụng dân chủ để gửi đơn thư nặc danh làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cán bộ và đoàn kết nội bộ; Cá biệt có đơn vị việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chưa được triệt để, chưa đúng theo quy định, gây tình trạng căng thẳng không cần thiết, thiếu tin tưởng trong công chức, viên chức, người lao động.

Bộ Y tế cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị từ Bộ đến các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, nhất là người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động y tế về dân chủ và thực hành dân chủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Y tế về thực hiện quy chế dân chủ; Tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ về dân chủ xã hội chủ nghĩa phù hợp đặc thù Ngành Y tế, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, sâu sắc các văn bản của Đảng, Nhà nước đã ban hành liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo thực chất, hiệu quả, không mang tính hình thức; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ từ Bộ Y tế đến các đơn vị cơ sở; Tích cực triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức lồng ghép việc kiểm tra, đánh giá phong trào thi đua yêu nước, thực hiện kế hoạch công tác y tế hàng năm với việc kiểm tra triển khai thực hiện Quy chế dân chủ của các cơ quan, đơn vị vào cuối năm; Đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu 100% các dịch vụ công về y tế được cung cấp trực tuyến ở mức độ cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; …


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá Bộ Y tế là một trong những Bộ làm tốt công tác dân chủ cơ sở. Bộ Y tế đã ban hành rất kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, bên cạnh đó phối hợp rất chặt chẽ với ban Dân vận Trung ương tổ chức các hội nghị tập huấn, quán triệt Quy chế cho các đơn vị của ngành. Đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở như:tăng cường giao quyền tự chủ bệnh viện; đẩy mạnh công tác dân vận trong công đồng, nâng cao nhận thức phòng bệnh trong nhân dân; giải quyết các vấn đề còn hạn chế của Ngành…Thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở sẽ có tác động lớn tới việc nâng cao ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, liên tục cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao sự tin tưởng trong nhân dân.

Đồng chí Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Quan điểm của quy chế dân chủ là "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" nhưng các cơ quan chức năng chưa chú trọng đến việc tuyên truyền để người dân hiểu về trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm xã hội của mình". 


Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị
 

Bộ Trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trân trọng cảm ơn những chỉ đạo sát sao của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và tiếp thu những góp ý của Đoàn kiểm tra. Bộ Y tế sẽ tiếp tục phát huy công tác dân chủ cơ sở, phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân./.

Nguồn: Bộ Y tế


Thống kê truy cập

Đang online: 2319

Số lượt truy cập: 7,272,383