Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương  12/22/2017 10:38:51 AM

Ngày 25 tháng 5 năm 2017 Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương đã ký Quyết định số 1034/QĐ-VSR về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 574/QĐ-VSR ngày 19/10/2012.

Thống kê truy cập

Đang online: 1241

Số lượt truy cập: 13,914,626