Thông báo về Bảo vệ Luận án tiến sỹ cấp cơ sở của NCS. Bùi Lê Duy  6/23/2017 4:30:50 PM

Cơ sở Đào tạo sau đại học, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương trân trọng kính mời các cán bộ nghiên cứu và nghiên cứu sinh quan tâm tới dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS. Bùi Lê Duy.

              Nhằm mục đích trao đổi thông tin, kinh nghiệm cũng như tập hợp công bố rộng rãi các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực Côn trùng học, Phòng Khoa học - Đào tạo, Bộ phận Đào tạo Sau đại học tổ chức Hội đồng bảo vệ Luận án tiến sỹ của nghiên cứu sinh Bùi Lê Duy.

Chuyên ngành: Côn trùng học;             Mã số:  62 42 01 06;

Tên đề tài Luận án:

Nghiên cứu hiệu lực của một số dạng hóa chất phun tồn lưu, hương xua, kem xua trong phòng trống muỗi truyền Sốt rét ở thực địa hẹp”;

Thời gian:       8 giờ 30, Thứ 6 ngày 30 tháng 6 năm 2017

Địa điểm:     Phòng 302, nhà A, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

        Trân trọng thông báo và kính mời các Quý Đại biểu, các Nhà khoa học, các Cán bộ Khoa, Phòng, Trường, Trung tâm trong Viện tham dự 

Thống kê truy cập

Đang online: 1804

Số lượt truy cập: 13,881,650