Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển viên chức Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương năm 2016  1/10/2017 4:59:00 PM

Thông báo triệu tập thí sinh trúng tuyển viên chức Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Trung ương năm 2016

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BYT ngày 04/01/2017 của Bộ Y tế về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương năm 2016;

Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương thông báo triệu tập các thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2016 đến nhận Quyết định Tuyển dụng.

Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2016

-    Thời gian: 9h00 ngày 12/01/2017 (Thứ 5).

-    Địa điểm: Hội trường tầng 3, Nhà A, Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương.

-   Địa chỉ: số 35 Đường Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Ghi chú: Khi đến đề nghị các ông (bà) nộp bản phô tô công chứng Chứng minh nhân dân.

Thống kê truy cập

Đang online: 4537

Số lượt truy cập: 12,444,380